لیست محصولات

×

آیا سوالی دارید؟ تلفن: (021)44260285 (4 خط) - تلگرام و واتس آپ: +989391127651

جستجو در میان محصولات

نمایش همه محصولات

همه محصولات موجود

آخرین به روز رسانی: | 943 کالای موجود
محصول شماره کاتالوگ اندازه قیمت (ریال) تولیدکننده افزودن به سبد
ROX Reference Dye II (50X conc.) 100 ul - ROX Reference Dye II (50X conc.) 100 ul - 100µl 3,950,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید
شیشه رنگ آمیزی لام . - 1,950,000 ایرانی افزودن به سبد خرید
ترازو دوکفه ای 200گرم . دستگاه 3,950,000 ایرانی افزودن به سبد خرید
Rox II . - 3,950,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید
پلیت 4خانه نچسب استریل . عدد 1,100,000 Jetbiofil افزودن به سبد خرید
Serafol . - 9,500,000 Serafol افزودن به سبد خرید
پرل شیشه ایی-250gr . 250g 1,950,000 ایرانی افزودن به سبد خرید
Sodium phosphate, dibasic, anhydrous . 500gr 1,950,000 Acros - آکروس افزودن به سبد خرید
FIREPol® Master Mix - 1 ml | 250rxn 04-11-00125 1 ml | 250rxn 12,500,000 Solis BioDyne - سولیس بایوداین افزودن به سبد خرید
FIREScript® RT cDNA synthesis KIT - 06-15-00050 50 rxn | 50 x 20 µl rxn 06-15-00050 50 react 39,500,000 Solis BioDyne - سولیس بایوداین افزودن به سبد خرید
HOT FIREPol Probe qPCR Mix Plus (Rox) - 1 ml | 250rxn 08-14-00001 1 ml | 250 rxn 29,500,000 Solis BioDyne - سولیس بایوداین افزودن به سبد خرید
HOT FIREPol® Probe qPCR Mix Plus (no Rox) -1 ml | 250rxn 08-15-00001 1 ml | 250 rxn 29,500,000 Solis BioDyne - سولیس بایوداین افزودن به سبد خرید
HOT FIREPol® EvaGreen® qPCR Mix Plus (Rox) 1 ml | 250 rxn 08-24-00001 1 ml | 250 rxn 35,000,000 Solis BioDyne - سولیس بایوداین افزودن به سبد خرید
HOT FIREPol EvaGreen qPCR Mix Plus (no Rox) 1 ml | 250rxn 08-25-00001 1 ml | 250 rxn 35,000,000 Solis BioDyne - سولیس بایوداین افزودن به سبد خرید
HOT FIREPol EvaGreen HRM Mix (no Rox)- 1 ml | 250rxn 08-31-00001 1 ml | 250 rxn 35,000,000 Solis BioDyne - سولیس بایوداین افزودن به سبد خرید
HOT FIREPol EvaGreen HRM Mix (ROX) - 1 ml | 250rxn 08-33-00001 1 ml | 250rxn 35,000,000 Solis BioDyne - سولیس بایوداین افزودن به سبد خرید
Buffer Trixton X 100 1000 1ml 1,950,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید
Buffer H 1000 1ml 1,950,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید
10X Buffer M 1000 1ml 1,950,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید
BSB-Küvettentest Methode: photometrisch0.5 - 3000 mg/l Spect 100687.0001 50 T 25,000,000 Merck - مرک افزودن به سبد خرید
di-Sodium hydrogen phosphate dihydrate 10104750-100g 100g 5,950,000 چینی افزودن به سبد خرید
di-Sodium hydrogen phosphate dihydrate 10104750-500g 500g 17,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Bgl I 1000 units 1020A 1000U 26,000,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید
Ammonium sulfate 10565375-500g 500g 11,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Cobalt (ll) chloride hexahydrate 10886286-100g 100g 16,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Streptozocin 11074846-100mg 100mg 29,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Streptozocin 11074846-1g 1g 169,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Streptozocin 11074846-250mg 250mg 55,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Streptozocin 11074846-500mg 500mg 95,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Streptozocin 11074846-50mg 50mg 19,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Hyaluronic acid sodium salt (from bacteria Streptococcus equi) 11130212-100mg 100mg 7,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Hyaluronic acid sodium salt (from bacteria Streptococcus equi) 11130212-1g 1g 49,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Hyaluronic acid sodium salt (from bacteria Streptococcus equi) 11130212-500mg 500mg 26,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Sodium molybdate dihydrate 11137082-100g 100g 19,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Sodium molybdate dihydrate 11137082-250g 250g 49,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Sodium molybdate dihydrate 11137082-500g 500g 79,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Sodium molybdate dihydrate 11137082-50g 50g 11,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Eco T22 I Ava III Nsil 2000u TaKara - آنزیم محدودکننده Eco T22 I (Ava III) (Nsil) 2000u 1125A 2000 u 39,500,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید
Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent 11668027-25ul 25ul 28,500,000 Invitrogen - اینویتروژن افزودن به سبد خرید
TRIS Ultrapure (Tris(hydroxymethyl)aminomethane) 11942384-100g 100g 6,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Xylan 12207874-5g 5g 19,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Asu II-2500 u TaKaRa - آنزیم محدودکننده Asu II-2500 u 1225A 2500 u 26,000,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید
Titanium(IV) oxide 12335216-100g 100g 16,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
D-(+)-Xylose 12518844-5G 5g 11,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
8-Anilino-1-naphthalenesulfonic acid (Phenyl peri 12709547-1gr 1g 3,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
8-Anilino-1-naphthalenesulfonic acid (Phenyl peri acid) 12709547-25g 25g 49,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
8-Anilino-1-naphthalenesulfonic acid (Phenyl peri acid) 12709547-5g 5g 12,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Methyl Red sodium salt (C15H14N3O2·Na) 12768222-100g 100g 39,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
D-(+)-Glucose anhydrous 13002238-100g 100g 2,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
D-(+)-Glucose anhydrous 13002238-250g 250g 5,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
D-(+)-Glucose anhydrous 13002238-500g 500g 9,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Berberine hydrochloride 13172687-1g 1g 6,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
NBT (Nitroblue tetrazolium chloride) 13727374-1g 1g 43,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
NBT (Nitroblue tetrazolium chloride) 13727374-250mg 250mg 12,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
NBT (Nitroblue tetrazolium chloride) 13727374-5g 5g 175,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Thimerosal (2-(Ethylmercuriomercapto)benzoic acid sodium salt) 13841854-25g 25g 75,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Vindoline - ویندولین 13940871-9MG 9mg 45,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Spermidine free base cell culture tested 13986831-1g 1g 36,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Spermidine free base cell culture tested 13986831-5g 5g 110,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
3-Aminophthalhydrazide (Luminol) 14046035-5G 5g 19,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
3,5-Dinitrosalicylic acid 14125911-100g 100g 45,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
3,5-Dinitrosalicylic acid (DNS) 14125911-1g 1gr 2,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
3,5-Dinitrosalicylic acid 14125911-25g 25g 19,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
3,5-Dinitrosalicylic acid 14125911-50g 50g 29,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
3,5-Dinitrosalicylic acid 14125911-5g - 6,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Propidium iodide 14137305-5mg 5mg 9,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Indole-3-acetic acid 14179886-25g 25g 26,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Indole-3-acetic acid 14179886-5g 5g 9,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Zinc sulfate heptahydrate 14287755-100g 100g 4,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Zinc sulfate heptahydrate 14287755-500g 500g 13,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Zinc sulfate heptahydrate 14287755-50g - 2,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Syringic acid-1g 14539311-1g 1g 3,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Hemin bovine 14635986-100mg 100mg 4,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Hemin bovine 14635986-1g 1g 19,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Hemin bovine 14635986-5g 5g 79,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
TRIS hydrochloride 14689173-100g 100g 9,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
TRIS hydrochloride 14689173-250g - 19,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
TRIS hydrochloride 14689173-500g - 32,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
TRIS hydrochloride 14689173-5kg 5kg 295,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
MTT (Thiazolyl blue tetrazolium bromide) 14706101-100mg 100mg 5,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
MTT (Thiazolyl blue tetrazolium bromide) 14706101-1g 1g 32,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
MTT (Thiazolyl blue tetrazolium bromide) 14706101-500mg 500mg 19,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
MTT (Thiazolyl blue tetrazolium bromide) 14706101-5g 5g 108,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Kanamycin sulfate 15202460-100g 100g 95,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Kanamycin sulfate 15202460-1g 1g 2,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Kanamycin sulfate 15202460-25g 25g 29,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Kanamycin sulfate 15202460-500g 500g 340,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Kanamycin sulfate 15202460-5g 5g 9,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
"Methylene blue (C.I. 52015) (C16H18ClN3S)" 15215462-25G 25g 14,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
3-Aminopropyltriethoxysilane 15593108-100g 100g 16,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
alpha-Cyclodextrin 15673368-1g 1g 4,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
alpha-Cyclodextrin 15673368-25g 25g 49,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
alpha-Cyclodextrin 15673368-5g 5g 13,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
1,10-Phenanthroline monohydrate 15746698-100G 100g 95,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
1,10-Phenanthroline monohydrate 15746698-25G 25g 29,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
1,10-Phenanthroline monohydrate 15746698-5G 5g 9,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
D-(+)-Trehalose dihydrate 15982280-100g 100g 29,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
D-(+)-Trehalose dihydrate 15982280-25g 25g 9,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
D-(+)-Trehalose dihydrate 15982280-500g 500g 95,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
D-(+)-Trehalose dihydrate 15982280-5g 5g 2,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Potassium chloride 16227139-500g 500g 13,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Adenosine-5-triphosphate disodium salt (ATP) 16368689-1g 1g 9,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Adenosine-5-triphosphate disodium salt (ATP) 16368689-25g 25g 120,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Adenosine-5-triphosphate disodium salt (ATP) 16368689-5g 5g 29,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Vancomycin hydrochloride 16685638-1g 1g 29,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Vancomycin hydrochloride 16685638-5g 5g 95,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
stearic acid-50g-Acros 17449500 - 5,950,000 Applichem - اپلیکم افزودن به سبد خرید
D-(+)-Mannose 17575747-100g 100g 49,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
D-(+)-Mannose 17575747-25g 25g 17,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Choline chloride 18337252-100g 100g 11,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Choline chloride 18337252-1kg 1kg 69,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Ammonium thiocyanate 18466896-1KG 1kg 69,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Tween 20 18945167-1lit 1lit 22,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Ammonium persulfate 19148668-100g 100G 6,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Ammonium persulfate 19148668-500g 500G 21,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Purpurin 19495136-1g 1g 19,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Purpurin 19495136-5g 5g 59,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
DTT (Dithiothreitol) 19733320-1g 1g 8,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Ammonium molybdate tetrahydrate 19757224-100g 100g 23,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Ammonium molybdate 19757224-250g 250g 45,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Ammonium molybdate tetrahydrate 19757224-50g 50g 12,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Sillicon Cloride-500ml 201165000 500ml 25,000,000 Acros - آکروس افزودن به سبد خرید
N-Acetyl-D-glucosamine 20293490-100g 100g 36,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
N-Acetyl-D-glucosamine 20293490-5g 5g 4,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
D-(+)-Biotin 20337504-1g 1g 9,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
D-(+)-Biotin 20337504-5g 5g 39,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Glycogen 20698966-1g 1g 12,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Glycogen 20698966-500mg - 7,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Gelatin powdered, from porcine skin 20930194-100g 100g 11,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Gelatin powdered, from porcine skin 20930194-500g 500g 55,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Imidazole 21611083-500g 500g 49,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
IPTG (Isopropyl-beta-D- thiogalactopyranoside) 21689530-1g 1g 9,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
IPTG (Isopropyl-beta-D-thiogalactopyranoside) 21689530-5g 5g 39,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
TAPS (N-Tris(hydroxymethyl)methyl-3-aminopropanesulfonic acid) 21958982-100g 100g 49,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
TAPS (N-Tris(hydroxymethyl)methyl-3-aminopropanesulfonic acid) 21958982-25g 25g 16,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
5-Fluorouracil 22050130-25g 25g 55,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
5-Fluorouracil 22050130-5g 5g 12,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Apigenin 22930039-1g 1gr 29,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
apigenin 22930039-5g 5g 95,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
8-Hydroxyquinoline (8-Quinolinol) 23132334-100g 100g 15,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
8-Hydroxyquinoline (8-Quinolinol) 23132334-250g 250g 32,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
8-Hydroxyquinoline (8-Quinolinol) 23132334-25g 25g 5,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Ampicillin sodium salt 23337642-100g 100g 95,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Ampicillin sodium salt 23337642-1g 1g 2,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Ampicillin sodium salt 23337642-25g 25g 29,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Ampicillin sodium salt 23337642-50g 50g 55,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Ampicillin sodium salt 23337642-5g 5g 9,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
EDTA disodium salt dihydrate 24136970-500g 500g 17,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Ficoll® 400 24153174-25g 25g 39,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Ficoll® 400 24153174-5g 5g 11,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Cellulose, microcrystalline (Avicel) 24410195-100g 100g 19,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Hesperidin 24456636-5g 5g 9,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Ammonium chloride 24838060-500g 500g 9,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Indole-3-butyric acid 26194554-100g 100g 85,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Indole-3-butyric acid 26194554-25g 25g 26,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Indole-3-butyric acid 26194554-5g 5g 9,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Rotenone 26479483-1g 1g 59,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
2,2'-Biquinoline-4,4'-dicarboxylic acid disodium salt BCA 26621804-1G 1g 16,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
2,2'-Biquinoline-4,4'-dicarboxylic acid disodium salt BCA 26621804-25G 25g 250,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
2,2'-Biquinoline-4,4'-dicarboxylic acid disodium salt BCA 26621804-5g 5g 59,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
5,5'-Dithio-bis(2-nitrobenzoic acid)(DTNB)(Ellmans Reagent) 27025260-1g 1g 13,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
5,5'-Dithio-bis(2-nitrobenzoic acid)(DTNB)(Ellmans Reagent) 27025260-25g 25g 139,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
5,5'-Dithio-bis(2-nitrobenzoic acid) (DTNB) (Ellmans Reagent) 27025260-5g 5g 42,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Coenzyme Q10 27199124-1g 1g 69,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Coenzyme Q10 27199124-250mg 250mg 19,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
3,3'-Diaminobenzidine tetrahydrochloride (DAB) 27393749-1g 1g 11,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
3,3'-Diaminobenzidine tetrahydrochloride (DAB) 27393749-25g 25g 175,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
3,3'-Diaminobenzidine tetrahydrochloride (DAB) 27393749-5g 5g 39,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Succinic acid 27450488-100g 100g 5,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Succinic acid 27450488-500g 500g 17,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
D-Pantothenic acid calcium salt 27765940-100g 100g 39,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
D-Pantothenic acid calcium salt 27765940-25G 25g 16,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
D-Pantothenic acid calcium salt 27765940-5G 5g 5,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Erythromycin 28466420-100g 100g 99,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Erythromycin 28466420-25g 25g 32,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Erythromycin 28466420-5g 5g 9,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
3,3,5,5-Tetramethylbenzidine (TMB) 29622681-500g 500g 1,950,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Calcium chloride dihydrate 29778875-500g 500g 14,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Phenol Red 30469104-25g 25g 24,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
2,3,5-Triphenyltetrazolium chloride (TTC) 31216368-25g 25g 39,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
2,3,5-Triphenyltetrazolium chloride (TTC) 31216368-5g 5g 12,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
BETA-CYCLODEXTRIN 31870153-100g 100g 125,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
BETA-CYCLODEXTRIN 31870153-25g 25g 34,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
BETA-CYCLODEXTRIN 31870153-5g 5g 11,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Vanillic acid (4-Hydroxy-3-methoxybenzoic acid) 32761487-100G 100g 49,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Vanillic acid (4-Hydroxy-3-methoxybenzoic acid) 32761487-500mg 500mg 1,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Sodium dihydrogen phosphate dihydrate 32797683-500g 500g 17,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
di-Potassium hydrogen phosphate anhydrous 33750632-25kg 25kg 395,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
di-Potassium hydrogen phosphate anhydrous 33750632-500g 500g 17,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Iron(III) sulfate hydrate-250g- Acros 345232500-250g 250g 9,500,000 Acros - آکروس افزودن به سبد خرید
2-Thiobarbituric acid 34943527-100g - 39,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
2-Thiobarbituric acid 34943527-25g 25g 17,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
2-Thiobarbituric acid 34943527-5g 5g 4,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Naphthalene-1-acetic acid (NAA) 35143629-100g 100g 85,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Naphthalene-1-acetic acid (NAA) 35143629-25g 25g 26,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Naphthalene-1-acetic acid (NAA) 35143629-5g 5g 9,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
L-Ascorbic acid (vitamin C) 35196085-100g 100g 9,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
L-Ascorbic acid (vitamin C) 35196085-1kg 1kg 55,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
L-Ascorbic acid (vitamin C) 35196085-250g 250g 19,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
L-Ascorbic acid (vitamin C) 35196085-500g 500g 32,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Bromothymol blue 35458451-25g 25g 25,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Hydroxypropyl methyl cellulose 35624901-100g 100g 29,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Hydroxypropyl methyl cellulose 35624901-25g 25g 9,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Acrylamide-500g 35672700 500g 29,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Acrylamide-100g 35672700-100g 100g 9,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Acrylamide 35672700-250g 250g 19,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Acrylamide 35672700-5kg 5kg 195,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Maleic acid 37286853-100g 100g 7,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Maleic acid 37286853-500g 500g 24,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Sodium tetraborate decahydrate (Borax decahydrate) 37358764-100G 100g 9,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Sodium tetraborate decahydrate (Borax decahydrate) 37358764-1KG 1KG 29,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Sodium tetraborate decahydrate (Borax decahydrate) 37358764-500G 500g 19,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Penta sodium triphosphate 37790542-100g 100g 15,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Penta sodium triphosphate 37790542-500g 500g 69,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Hygromycin B 38888840-1G 1g 179,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Hygromycin B 38888840-50mg 50mg 19,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
D-(-)-Sorbitol 39278657-500g 500g 9,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Ribonuclease A 39443310-1g 1g 190,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Ribonuclease A (DNase-free) 39443310-25mg 25mg 7,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Ribonuclease A (DNase-free) 39443310-500mg 500mg 99,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Ribonuclease A (DNase-free) 39443310-50mg 50mg 12,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
3G HotStart Taq DNA Polymerase (5u/ul) 3GHST81 - 500U 500U 129,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Paraformaldehyde 41240534-100g 100g 9,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Paraformaldehyde 41240534-1kg 1kg 36,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Paraformaldehyde 41240534-500g 500g 22,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Chitosan 42000446-100g 100g 29,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Chitosan 42000446-25g 25g 9,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Chitosan 42000446-5g 5g 3,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Folic acid 42042306-100g 100g 79,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Folic acid 42042306-250g 250g 145,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Folic acid 42042306-25g 25g 29,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Folic acid 42042306-50g 50g 45,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Folic acid 42042306-5g 5g 9,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
2-Methylimidazole 42105959-500g 500g 89,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
4-Imidazolecarboxylic acid 425842-1g 1gr 79,500,000 Sigma - سیگما افزودن به سبد خرید
Potassium dihydrogen phosphate (Monobasic) 42899676-100g 100g 5,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Potassium dihydrogen phosphate (Monobasic) 42899676-500g 500g 17,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
2-Nitrophenyl-beta-D-galactopyranoside (ONPG) 43511407-1g 1g 9,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
2-Nitrophenyl-beta-D-galactopyranoside (ONPG) 43511407-5g 5g 36,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Tetraethoxysilane 44868174-100g 100g 15,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
DAB-Am-4, Polypropylenimine tetramine dendrimer, generation 460699-5ml 5ml 59,500,000 Sigma - سیگما افزودن به سبد خرید
di-Potassium hydrogen phosphate trihydrate 46074591-500g 500gr 17,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
di-Potassium hydrogen phosphate trihydrate 46074591-50g 50g 5,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Thiamine hydrochloride (Vitamin B1 hydrochloride) 46264200-100g 100g 29,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Thiamine hydrochloride (Vitamin B1 hydrochloride) 46264200-25g 25g 11,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Sodium phosphate monobasic anhydrous 48590044-100g 100g 5,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Sodium phosphate monobasic anhydrous 48590044-250g 250g 9,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Sodium phosphate monobasic anhydrous 48590044-500g 500g 17,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Proteinase K 49085587-1g 1g 195,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Proteinase K 49085587-250mg 250mg 59,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Proteinase K 49085587-25mg 25mg 13,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Proteinase K 49085587-50mg 50mg 21,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Curcumin 49256996-1g - 2,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Curcumin 49256996-5g 5g 9,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Boric acid 49832796-500g 500g 12,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
2,4,6-Tri(2-pyridyl)-s-triazine(TPTZ) 50544709-100mg 100mg 5,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
2,4,6-Tri(2-pyridyl)-s-triazine(TPTZ) 50544709-500mg 500mg 19,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
2,4,6-Tri(2-pyridyl)-s-triazine(TPTZ) 50544709-5g 5g 110,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
ABTS (2.2'-Azino-bis(3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonic acid)diammonium salt) 51808824-1gr 1g 39,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
ABTS (2,2'-Azino-bis(3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonic acid)diammonium salt) 51808824-5g 5g 145,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Resveratrol - - 51852282-100MG 100mg 4,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Resveratrol 51852282-1G 1g 24,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Resveratrol 51852282-500mg 500mg 14,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Resveratrol 51852282-5g 5g 99,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Tannic acid 52612564-100G 100g 13,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Tannic acid 52612564-10g - 2,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Tannic acid - تانیک اسید 52612564-1g 1gr 950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
N-Hydroxysuccinimide NHS (HOSu) 58561996-100g 100g 120,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
"(N-Hydroxysuccinimide NHS(HOSu) 58561996-1G 1g 3,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
N-Hydroxysuccinimide NHS (HOSu) 58561996-250mg 250mg 1,100,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
"(N-Hydroxysuccinimide NHS(HOSu" 58561996-25G 25g 39,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
"(N-Hydroxysuccinimide NHS(HOSu" 58561996-5G 5g 13,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Urea 59164637-100g 100g 2,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Urea 59164637-500g 500g 7,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Urea 59164637-50g 50g 1,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Geneticin disulfate (G418 sulfate) 59693889-100mg 100mg 7,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Geneticin disulfate (G418 sulfate) 59693889-1g 1g 52,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Geneticin disulfate (G418 sulfate) 59693889-5g 5g 230,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Tet System Approved FBS - - 631107-50ML - 95,000,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید
Advantage® 2 PCRKit 639207-30Rxns - 195,000,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید
Tetrabutylammonium bromide (TBAB) 64093691-100g 100g 49,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Phenol crystals 66917197-1kg 1kg 55,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
TEMED (N,N,N,N-Tetramethylethylendiamine) 68604730 100gr 29,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Glycine 70255645-500g 500g 16,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
EDAC hydrochloride (N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide 71674020-100g 100g 159,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
EDAC hydrochloride (N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide 71674020-1g 1g 5,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
EDAC hydrochloride (N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide 71674020-25g 25g 45,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
EDAC hydrochloride (N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide 71674020-5g 5g 15,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Tobramycin Base 76303024-1g 1g 29,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
3,4-Dihydroxycinnamic acid (Caffeic acid) 77345158-100g 100g 95,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
3.4-Dihydroxycinnamic acid (Caffeic acid) 77345158-1G - 2,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
3.4-Dihydroxycinnamic acid (Caffeic acid) 77345158-25G 25g 29,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
3.4-Dihydroxycinnamic acid (Caffeic acid) 77345158-5G 5g 9,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
1,3-Dibromopropane 803279-100ml 100ml 45,000,000 Sigma - سیگما افزودن به سبد خرید
Gibberellic acid 84003407-1g 1g 5,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Gibberellic acid 84003407-5g 5g 19,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Quercetin 86015335-1G 1g 3,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Quercetin 86015335-25G 25g 39,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Quercetin 86015335-5G 5g 12,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
2,2-Diphenyl-1-(2,4,6-trinitrophenyl)hydrazinyl (DPPH) 89995998-1g 1g 45,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
2,2-Diphenyl-1-(2,4,6-trinitrophenyl)hydrazinyl (DPPH) 89995998-5g 5g 195,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
D-(+)-Galactose 90005063-100g 100g 19,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
D-(+)-Galactose 90005063-25g 25g 6,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
D-(+)-Galactose 90005063-500g 500g 79,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Glutaraldehyde 50% aq soln 90005257-100ml 100ml 13,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Gelatin powdered, pure, from bovine skin, Ph.Eur,USP 90005605-100g 100g 12,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Gelatin powdered, pure, from bovine skin, Ph.Eur,USP 90005605-25g 25gr 4,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Potassium acetate 90018486-100g 100g 5,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Potassium acetate 90018486-500g 500g 17,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Silver nitrate-25g 90018719-25g 25gr 45,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Silver nitrate-5gr 90018719-5g 5g 17,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Polyethylenimine 90019141-1g 1g 4,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
plolyethyleneimine 90019141-25g 25g 49,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Glutathione reduced (Food Grade) 90022825-1g 1g 3,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Glutathione reduced (Food Grade) 90022825-25g 25g 49,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Glutathione reduced (Food Grade) 90022825-500mg 500mg 2,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Glutathione reduced (Food Grade) 90022825-5g 5g 13,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Chitosan, food grade 90024357-100g 100g 28,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Chitosan, food grade 90024357-500g 500g 99,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Citric acid monohydrate, ACS Grade 90025391-100g 100g 3,950,000 Millipore افزودن به سبد خرید
Citric acid monohydrate, ACS Grade 90025391-500g 500g 12,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Zeatin 90026990-100mg 100mg 24,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Zeatin 90026990-250mg 250mg 49,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Zeatin 90026990-25mg 25mg 11,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Zeatin 90026990-5mg 5mg 4,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Bromothymol blue sodium salt 90027176-25g 25g 19,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Streptavidin 90028246-100mg 100mg 350,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Streptavidin-1mg 90028246-1mg - 19,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Streptavidin-5mg 90028246-5mg 5mg 79,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Thioflavin T 90028770-100g 100g 110,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Thioflavin T 90028770-25g 25g 39,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Thioflavin T 90028770-5g 5g 11,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Lecithin liquid from Soy bean 90029399-100g 100g 16,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Lysozyme 90032291-1g 1G 6,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Lysozyme 90032291-25g 25g 95,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Lysozyme 90032291-50g 50g 179,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Lysozyme 90032291-5g 5g 29,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
10X Takara Taq Buffer (Mg2+ free) - - 9151AM-1ML 1ml 3,950,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید
2X GC Buffer I 9154-1.25ml - 3,950,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید
2X GC Buffer II - بافر 2X GC II 9155 1.25ml 3,950,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید
Loading buffer -6X 1vial - لودینگ بافر 6X 9156-1Vial vials 2,500,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید
Loading buffer -10X 1vial 9157-1Vial vials 2,500,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید
Esay Dilution-1ML 9160-1ML - 3,500,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید
Plant DNA Isolation Reagent 100react TaKaRa - کیت جداسازی DNA ژنومیک از انواع نمونه های گیاهی 9194 100T 19,500,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید
Nucleo Cassette 941-0002-10 - 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
TBS buffer . 10x Solution A0027-100ml - 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
TBS buffer . 10x Solution A0027-4L 4lit 29,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Hematoxylin monohydrate(C.1.75290)for microscopy-Applichem - هماتوکسیلین A3865-25g 25G 34,000,000 Applichem - اپلیکم افزودن به سبد خرید
Hematoxylin monohydrate(C.1.75290)for microscopy-Applichem A3865-5g 5g 9,500,000 Applichem - اپلیکم افزودن به سبد خرید
Acridine orange hemi salt A742007-1g 1g 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Bovine Serum Albumin A9418-10g 10g 59,500,000 Sigma - سیگما افزودن به سبد خرید
Bovine Serum Albumin A9418-1g - 11,000,000 Sigma - سیگما افزودن به سبد خرید
Bovine Serum Albumin A9418-250mg 250mg 3,950,000 Sigma - سیگما افزودن به سبد خرید
Bovine Serum Albumin A9418-5g 5g 39,500,000 Sigma - سیگما افزودن به سبد خرید
Acetylcholine chloride AB0002-5G 5G 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
ADA buffer disodium salt AB0005-25g 25g 14,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Alizarin yellow GG AB0011-25gr 25gr 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Agarose, Low melting gel.SIZE.10G - آگارز AB0015-10G 10gr 29,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Alkali blue 6B AB0016-25gr 25gr 14,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Asparagine monohydrate AB0017-100G 100g 12,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Asparagine monohydrate AB0017-25g - 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Asparagine monohydrate AB0017-5G 5g 1,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Adenosine 5-triphosphate(ATP) disodium salt AB0020-1g 1g 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ammonium bicarbonate AB0032-100G 100g 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ammonium bicarbonate AB0032-25g 25g 1,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ammonium bromide AB0057-250G 250gr 11,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ammonium carbonate AB0058-500G 500gr 11,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ammonium citrate, dibasic AB0059-100g - 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ammonium citrate, dibasic AB0059-500G 500g 12,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ammonium citrate, tribasic AB0060-250G 250g 11,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ammonium molybdate tetrahydrate AB0067-50G 50gr 11,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
D-Arabinose AB0071D-25G 25G 17,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Arabinose.SIZE.1G AB0071L-1g 1g 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ammonium phosphate, tribasic trihydrate AB0073-500G 500G 11,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Anthrone AB0088-1G 1g 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Anthrone - آنترون AB0088-25G 25gr 19,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Aspartic acid AB0091-50g 50g 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Aspartic acid AB0091-5g 5g 1,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Azure B AB0112-25g 25g 19,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Arginine free base AB0205-25G 25g 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Arginine, monohydrochloride.SIZE.100G AB0206-100g 100g 12,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Arginine, monohydrochloride.SIZE.25G AB0206-25g - 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Arginine, monohydrochloride.SIZE.5G AB0206-5g - 1,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
ATP,100mM Solution AB0311-50ul 50UL 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
ATP,100mM Solution AB0311.SIZE.0.25ML 0.25ml 23,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Acetamide AB0687-100g 100g 14,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
N-Acetyl-L-cystine AB6697-100G - 51,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
N-Acetyl-L-Cysteine AB6697-5g 5g 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
DMSO-Cell Culture Grade AC010-10 10ml 2,950,000 Zymo research افزودن به سبد خرید
Trypan Blue Solution 0.4% ,50ml ACG01-50 - 2,950,000 Aminsan - امینسان افزودن به سبد خرید
ADA buffer AD0003-25g 25g 13,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Acriflavine, neutral AD0009-25G 25G 14,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Alanine .SIZE.100G AD0022-100gr 100gr 12,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Alanine .SIZE.25G AD0022-25G 25g 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Alanine .SIZE.500G AD0022-500g 500g 49,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Alanine .SIZE.50G AD0022-50G 50g 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Alanine .SIZE.5G AD0022-5G 5g 1,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Albumin, heat shock isolation pH 7.0.SIZE.100G - آلبومین AD0023-100g 100g 95,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Albumin, heat shock isolation pH 7.0.SIZE.25G - آلبومین AD0023-25gr 25gr 39,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Albumin, heat shock isolation pH 7.0.SIZE.5G AD0023-5g 5g 11,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Amido black 10B AD0027-5G 5gr 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Amphotericin B AD0030P-1g 1g 14,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Alizarin red S AD0144-25gr 25gr 12,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ammonium phosphate, dibasic.SIZE.500G ADB0040-500gr 500gr 17,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ammonium phosphate, monobasic ADB0042-250g - 11,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ammonium phosphate, monobasic ADB0042-500G 500gr 19,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Spin Column Gel DNA Extraction Kit AMB-GS01-25 - 4,950,000 Aminsan - امینسان افزودن به سبد خرید
Ammonium oxalate hydrate Ab0070-500g 500g 25,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
ACES - - Ad0004-25g - 12,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
PFU DNA Polymerase,5U/UL 100U B0093(D0090P)-100U 100u 26,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Bismuth (III) citrate B0466-100G 100G 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
T4 DNA LIGASE, 5U/UL.SIZE.200U B1125-200U 200U 26,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Boric acid.SIZE.500G BB0044-500G 500gr 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
D-Biotin 1gr - D-بیوتین BB0078-1gr 1gr 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
X-GAL BB0083-100MG 100mg 12,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
X-Gal BB0083-1gr 1gr 37,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
BEEF Extract BB0114-100g 100G 13,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Barium acetate BB0116-250G 250G 12,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Benzamide.SIZE.100G BB0122-100gr 100gr 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Benzimidazole BB0125-25G 25gr 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Bes, free acid BB0130-25G 25G 11,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Bes, monosodium salt BB0131-25G 25G 15,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Brilliant green BB0242-25G 25gr 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Basic fuchsin, certified BB1111-25g 25g 16,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Benzaldehyde BC2140-250g - 13,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Benzaldehyde BC2140-500G 500G 24,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
1-Butanesulfonic acid sodium salt BD1237-5G 5G 16,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
0.2ML PCR TUBE, FLAT CAP BP541-S100 0.2ML 25,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
0.2ML PCR TUBE, FLAT CAP, BP541-S100-100 100pcs 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
96 Well 2ml Deep Plate, Natural, Edge Filled, - - BR581-96N - 2,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Well 2ml Deep Plate 10*96well, Natural, Edge Filled, BR581-96N 10*96wells 21,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Well 2ml Deep Plate 96, 10Plate*96 Natural, Edge Filled, Sterile, BR581-96NS 10*96Plates 28,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
EZ-10 Spin Column DNA Gel Extraction Kit BS353-50PREPS 50 preps 30,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
EZ-10 Spin Column DNA Gel Extraction Kit SIZE.100 preps BS354-100preps 100 preps 52,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
EZ-10 Spin Column PCR Products Purification Kit.SIZE.50 prep - EZ-10 Spin Column PCR names Purificat_numberion Kit BS363-50preps 50preps 30,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
EZ-RNA Reagents 25ml BS409A-25ml 25ML 22,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
EZ-RNA Reagents SIZE.100ml BS410A-100ml 100ml 69,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
EZ-10Spin Column Plasmid DNA Mini Preps Kit 50pr BS413-50preps 50preps 30,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
EZ-10 Spin Column Plasmid DNA Minipreps Kit SIZE.100 preps BS414-100preps 100 preps 52,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
14.4-116kDa Wide Range Protein Molecular Weight Marker BSM0431-1ml 1ml 39,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
20-120kDa Mid Range Protein Molecular Weight Marker, Prestained BSM0441-250UL 250UL 32,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
10-200kDa Wide Range Protein Molecular Weight Marker:14band BSM0661-250ul 250ul 27,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
TCA Protein Precipitation Kit BSP011-50 Preps - 28,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Universal Protein Sediment Reagent BSP012-100 Preps - 26,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
0.1-10UL MICRO TIPS, SHORT,96/RACK, STERILE BT215-RS رک 96 عددی 1,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
100-1000UL NATURAL TIP,NATURAL, STERILE, 100/RACK BT222-RS رک 100عددی 1,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
0.5-10UL MICRO TIPS, 96/RACK,STERILE BT225-RS رک 96 عددی 1,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
0.5-10ul Micro Tips, LONG,100/Pack,Sterile BT225-S-100 - 950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
0.65ML TUBE, NATURAL,STERILE,1000TUBES BT613-NS 1000pcs 14,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
0.65ML TUBE, NATURAL,STERILE,100TUBES BT613-NS-100pcs - 1,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Coomassie brilliant blue G-250.SIZE.25G CB0038-25gr 25G 22,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Calcium carbonate, anhydrous CB0052-100g 100g 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Citric acid.SIZE.500G CB0055-500g - 13,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Cystine CB0088-100G 100G 19,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Cystine CB0088-25g - 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Cystine - - CB0088-500g - 77,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Cystine CB0088-50g 50g 11,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Cystine CB0088-5g - 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
EHDAB, Cetyldimethylethyl ammonium bromide CB0105.SIZE.100G 100gr 18,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
CTAB .SIZE.100G CB0108-100gr 100g 13,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
CHES CB0115-250g 250g 55,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
CHES CB0115-50G 50gr 14,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Chloramphenicol CB0118-1G 1g 1,100,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Chloramphenicol CB0118-250G 250gr 69,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Chloramphenicol CB0118-5G - 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Cysteine CB0132-100G 100gr 17,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Cysteine - - CB0132-500g - 77,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Cysteine CB0132-50g 50g 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Cysteine CB0132-5g - 2,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Cysteine hydrochloride, monohydrate CB0133-100G 100gr 14,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Calcium acetate monohydrate CB0249-100g 100g 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Calcium hydroxide CB0256.SIZE.500G 500gr 19,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Calcium nitrate. tetrahydrate - کلسیم نیترات 4 آبه CB0258-500g - 13,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Carnitine (Vitamin BT ) CB0272-5g - 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
D-(+) Cellobiose CB0278-5G 5gr 29,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
4-Chloro-1-naphthol CB0293 5G 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
4-Chloro-1-naphthol CB0293 1gr 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
4-Chloro-1-naphthol - 4کلرو1نفتول CB0293-10G 10gr 17,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ciprofloxacin hydrochloride CB0310-1G 1g 2,200,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ciprofloxacin hydrochloride CB0310-5g 5g 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Congo red.SIZE.50G CB0324-50gr 50gr 14,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Creatine hydrate CB0326-100G 100G 12,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Crystal violet.SIZE.25G CB0331-25gr 25gr 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
CTAC, Cetyltrimethylammonium chloride CB0332.SIZE.100G 100gr 16,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
CELLOTION-10% - CELLOTION محلول شوینده سلولی CB051 100ml 19,500,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید
Cycloheximide CB1351-100mg - 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Cycloheximide CB1351-1g - 45,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Cycloheximide CB1351-500mg - 25,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Cycloheximide CB1351-5g - 145,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Copper (II) acetate hydrate CB3050-100G 100G 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
CASAMINO ACID CB3060-100G 100gr 12,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Penicillin-Streptomycin Solution 50ml CCA0010-50 - 2,250,000 Aminsan - امینسان افزودن به سبد خرید
Trypsin-EDTA 0.05% .1X CCM001-50 - 2,100,000 Zymo research افزودن به سبد خرید
Cresol red , sodium salt CD0037C-1g 1g 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Calcium chloride,dihydrate .SIZE.100G CD0050-100G 100G 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Calcium chloride,dihydrate .SIZE.50G CD0050-50G - 1,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
CHAPSO CD0113-1G 1gr 19,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Cholesterol CD0122-250g 250g 155,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Cholesterol CD0122-25g 25g 24,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Cholesterol CD0122.SIZE.50G 50gr 39,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Cytosine CD0138-10G 10gr 11,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Copper (II) sulfate pentahydrate CDB0063-100G 100g 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Copper (II) sulfate pentahydrate CDB0063-500G 500G 19,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Carbenicillin disodium - کاربنسیلین CDJ469-1g 1g 46,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
10/200mm Communis Chromatography ColUMns CH001.SIZE.1 - 24,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
10/400mm Communis Chromatography Columns CH003 10/400mm 28,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
10/500mm Communis Chromatography Columns CH004 10/500mm 30,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
16/200mm Communis Chromatography Columns CH007-SIZE.1 16/200mm 32,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
16/300mm Communis Chromatography Columns CH008-SIZE.1 16/300mm 36,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
CARRAGEENAN CN1138-50g - 5,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Calcium chloride, anhydrous CT1330-100g - 4,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Calcium chloride, anhydrous - - CT1330-250g 250g 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Calcium chloride, anhydrous CT1330-500G 500G 15,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Coomassie brilliant blue G-250.SIZE.5g Cb0038-5g 5g 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
TSG DNA POLYMERASE, 5U/UL.SIZE. 200 u - - D0081-200u - 16,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
TSG PLUS DNA POLYMERASE ,5U/UL D0088-200U 200U 29,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Glyoxal, 40% solution D0238-1KG 1KG 19,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Dialysis Tubing 14KDa 23 mm D0405 Meter 8,950,000 Sigma - سیگما افزودن به سبد خرید
Dialysis Tubing12KD 32mm D0530 Meter 8,950,000 Sigma - سیگما افزودن به سبد خرید
Dialysis Tubing 14KDa 10mm sigma - کیسه دیالیز D9277 Meter 8,950,000 Sigma - سیگما افزودن به سبد خرید
Dialysis Tubing 14KDa 43mm sigma D9527 Meter 8,950,000 Sigma - سیگما افزودن به سبد خرید
DTT .SIZE.1G - - DB0058-1g 1g 8,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
DTNB, 5,5'-Dithiobis-(2-nitrobenzoic acid) DB0113-1g - 13,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
DEPC DB0154-0.5ml 0.5ml 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
DEPC DB0154-1ml 1ml 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
DEPC .SIZE.5ML DB0154-5ml 5ml 12,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
DEPC DB0154.SIZE.100ML 100ml 195,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Dextran sulfate.SIZE.10G DB0160-10gr 10g 15,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
2,4-Dichlorophenoxy acetic acid DB0166-50g - 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
2,4-Dichlorophenoxy acetic acid DB0166-5g 5g 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
RNase & DNA Away DB0339-200ML 200ml 19,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
N-N-Dimethylglycine hydrochloride DB0412-25G 25gr 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
DTAB,dodecyltrimethyl ammonium bromide DB0431-50G 50g 19,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
DiethylAmine DC3320-500ML 500ML 19,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
dNTP mixture (10mM) 0.5ML DD0056-0.5ml 0.5ml 12,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Deoxycholic acid, sodium salt DD0150-250g 250g 81,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Deoxycholic acid, sodium salt DD0150-50G 50G 22,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
DIPSO free acid DD0166D-25G 25G 13,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
2,7-Dichlorofluorescein DD1220-5G 5G 16,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Dimethylglyoxime sodium salt DD1221-100G 100g 13,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Denaturing solution DE540-1L 1L 11,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Decyl-beta-D- glucopyranoside DJ574-100MG 100MG 11,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
DNAfectamine DNAF001-0.1ML 0.1ml 26,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
DNAfectamine DNAF001-0.3ML 0.3ml 69,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Silica Gel In Bag, 5G, 100/Pk DSG111-1PK 100*5g 21,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Eco Green-DNA Dye ,ready to use 1.5ml DT81414-1.5ml 1.5ml 79,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
DNASE I, RNASE FREE.SIZE.1000U EADN01-1000U 1000U 12,000,000 Aminsan - امینسان افزودن به سبد خرید
Ethidium bromide [EB; EtBr].SIZE.1G EB0195 1gr 15,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Eosin Y,sodium salt.SIZE.25G EB0441 25G 8,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
EDTA zinc (II), disodium salt EB6666-100G 100G 13,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
EGTA 25g ED0077 25g 22,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
EGTA ED0077-5g 5g 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Eosin Y,free acid.SIZE.25G EE0190 25gr 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Eosin Y . free acid - - EE0190-100g 100g 21,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Two-Color 6X loading Buffer 1ml EP001 - 450,000 Zymo research افزودن به سبد خرید
AGAR A FB0010-100G 100gr 11,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Agar A - آگار FB0010-500G 500G 45,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
D(-)-Fructose FB0213-500G 500gr 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Iron(II) sulfate . heptahydrate FB0461-100g 100g 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Iron(II) sulfate . heptahydrate - سولفات آهن 7 آبه FB0461-500g - 16,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Iron(II) sulfate . heptahydrate FB0461-50g 50g 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
PEPTONE E GELATIN PEPTONE G212-100G 100gr 12,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Peptone A From Meat G213 500G 37,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
PEPTONE A FROM MEAT.SIZE.100G G213-100G 100gr 10,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Peptone B SOY Protein G214 500G 41,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Peptone D Protease Peptone G241-500G 500G 39,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Peptone F Lactalbumin Hydrolysate G256-100G - 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
PolyPeptone G258-100G 100G 14,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Peptone C Peptonized Milk G292-100G 100G 8,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Gentamycin sulfate 1gr - جنتامایسین سولفات GB0217-1G 1gr 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Gentamycin sulfate.SIZE.25G GB0217-25g - 32,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Gentamycin sulfate.SIZE.5G GB0217-5G 5gr 11,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
D-Glucose, monohydrate GB0218-100g - 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
D-Glucose, monohydrate.SIZE.500G GB0218-500G 500gr 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Glutamic acid GB0221-100g - 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Glutamic acid GB0221-25g - 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Glutamic acid GB0221-5g - 1,100,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Glutamine GB0224-100G 100g 12,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Glutamine GB0224-25g - 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Glutamine GB0224-500G 500g 49,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Glutamine GB0224-5g 5g 1,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Glutathione oxidized 1g GB0228-1G 1g 29,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Glutathione oxidized 500mg GB0228-500mg - 17,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Glycerol GB0232 500ml 13,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Glycerol SIZE.100ML GB0232-100ml - 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Glycine.SIZE.100G GB0235-100G 100G 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Guanidine hydrochloride, biotech.SIZE.100G GB0242-100G 100gr 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Guanidine hydrochloride, biotech.SIZE.1kg GB0242-1kg - 29,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Guanidine hydrochloride, biotech.SIZE.250G GB0242-250g 250g 11,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Guanidine hydrochloride, biotech.SIZE.25KG GB0242-25kg 25kg 595,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Guanidine hydrochloride, biotech GB0242-500G 500G 19,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Guanosine-5'-triphosphate [GTP], 100 mM solution GB0332-0.25ml 0.25ml 19,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Guanosine-5'-triphosphate [GTP], 100 mM solution GB0332-50ul 50UL 6,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Gallic acid GB0476-100G 100g 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Gallic acid GB0476-250G 250g 19,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Giemsa stain.SIZE.10G GB0477 10gr 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
D-G-6-P . disodium . dihydrate - گلوکز-6- فسفات، نمک دی سدیم، هیدراته GB0481-1g - 22,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Guanidine thiocyanate, ultra pure.SIZE.100G GDR0244-100g - 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Guanidine thiocyanate, ultra pure.SIZE.20KG GDR0244-20kg 20kg 750,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Guanidine thiocyanate, ultra pure.SIZE.250G GDR0244-250g 250gr 15,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Guanidine thiocyanate, ultra pure.SIZE.500g GDR0244-500g - 26,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Guanidine thiocyanate, ultra pure.SIZE.5KG GDR0244-5kg 5kg 195,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
HEPES, free acid .SIZE.250G HB0264 250gr 55,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
HEPES, free acid .SIZE.50G HB0264 50gr 15,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Histidine, hydrochloride.SIZE.100G - ال هیستیدین هیدروکلراید HB0330 100g 18,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Histidine, hydrochloride HB0330-500G 500g 88,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Histamine diphosphate HB0502-5G 5gr 12,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
HOBT 1-Hydroxybenzotriazole monohydrate HB0511-25g - 13,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
HOBT 1-Hydroxybenzotriazole monohydrate HB0511.SIZE.50G - 24,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
N-Hydroxysuccinimide-1G HB0526-1g 1g 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Histidine, monohydrochloride, HE806-100g 100g 29,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Histidine, monohydrochloride, HE806-25G 25gr 11,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Histidine, monohydrochloride, - - HE806-5G - 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Filter Membranes-aquo System HP131.SIZE.1 Pack 18,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Filter Membranes-aquo System HP132.SIZE.1 Pack 22,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
ilter Membranes-aquo System HP133.SIZE.1 Pack 32,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
4-Isothiocyanatophenyl a-D-Mannopyranoside I905135 - 95,000,000 TRC افزودن به سبد خرید
ICE BAG.SIZE.1 IB003 Pack 750,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Imidazole.SIZE.100G IB0277-100g 100g 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
INT dye (Iodonitrotetrazolium chloride) .SIZE.250MG - رنگ INT IB0280 250mg 12,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Indigo carmine.SIZE.10G IB0532 10gr 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
D-myo-Inositol IB0536-100G 100gr 15,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Iodoacetamide IB0539 5gr 19,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
3-Indole-acetic acid sodium salt IB0724-5g - 12,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Isoleucine IB0914-250G 250g 55,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Isoleucine IB0914-25g - 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Isoleucine IB0914-50G 50G 15,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Isoleucine IB0914-5g 5g 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
ICE PACK ICE - 450,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Kanamycin sulfate 1g KB0286-1g - 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Kinetin KB0745-25G 25gr 25,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Kinetin KB0745-5g - 8,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Lysine, monohydrochloride LB0171-250G 250gr 19,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Lysine, monohydrochloride LB0171-50g - 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Lysine, monohydrochloride LB0171-5G 5g 1,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Lincomycin hydrochloride LB0604-25G 25G 22,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Lincomycin hydrochloride LB0604-5g 5g 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Leucine LB0922-100G 100gr 15,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Leucine LB0922-10g - 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Leucine LB0922-500G 500G 62,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
D-Lactose, monohydrate.SIZE.100G LC4280-100g 100g 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
D-Lactose, monohydrate.SIZE.250G LC4280-250g - 13,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
D-Lactose, monohydrate.SIZE.50G LC4280-50g 50g 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
TAE buffer 25x solution LQ003-100 100ml 1,500,000 Aminsan - امینسان افزودن به سبد خرید
T4 Polynucleotide Kinase - 100 units M0201S-100u 100U 19,500,000 NEB افزودن به سبد خرید
T4 RNA Ligase 1 (ssRNA Ligase) – 100 units M0204S-100u 100U 9,500,000 NEB افزودن به سبد خرید
Alkaline Phosphatase, Calf Intestinal M1821-100u 100U 15,500,000 Promega - پرومگا افزودن به سبد خرید
Magnesium acetate, tetrahydrate MB0326-100g 100g 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Magnesium acetate, tetrahydrate MB0326-500G 500gr 17,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
DL-Malic acid.SIZE.250G MB0333 250gr 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
D-Mannitol.SIZE.100G MB0335 100gr 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
b-Mercaptoethanol.SIZE.100ML MB0338 100ml 11,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
MES, free acid, monohydrate MB0341-10g 10g 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Methylene blue, chloride, trihydrate.SIZE.50G - - MB0342 50G 14,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Methionine MB0346-100g - 23,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Methionine MB0346-10G 10g 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Methionine MB0346-25G 25gr 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Methionine MB0346-500G - 95,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Methionine MB0346-5G 5g 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
MOPS, free acid MB0360-100G 100gr 25,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
MOPS, free acid MB0360-25g 25g 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Manganese acetate, tetrahydrate MB0600-250G 250G 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Menthol MB0608-50G 50gr 13,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Menthol MB0608-5g - 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
MES, sodium salt MB0611-50G 50gr 22,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
MES, sodium salt MB0611-5g 5g 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Methylamine hydrochloride MB0613-100G 100G 19,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Methyl blue, sodium salt MB0614-50G 50g 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Mycophenolic acid MB0640-1G 1gr 15,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
MU-Gal .SIZE.250MG - 4-Methylumbelliferyl β-D-galactopyranoside MB1136 250mg 17,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Malachite green oxalate MD0330-50G 50G 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Mucic acid MD1225-50G 50gr 18,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
MOPS, sodium salt MDB360S-5g - 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Maltose, monohydrate MIB1184-100G 100g 14,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Maltose, monohydrate MIB1184-500G 500G 57,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Magnesium chloride, hexahydrate.SIZE.250G MRB0328 250gr 10,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Magnesium chloride, hexahydrate.SIZE.1KG MRB0328 - 32,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Norleucine N2857-5G 5G 29,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
pNPP-Na.SIZE.5G NB0365 5gr 15,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Neomycin sulfate hydrate NB0366-1g 1g 1,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Neomycin sulfate - نئومایسین سولفات NB0366-25G 25gr 15,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Neomycin sulfate - - NB0366-5g 5g 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ninhydrin NB0378-1g 1g 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ninhydrin NB0378-25G 25gr 18,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ninhydrin NB0378-5g 5g 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
NADH disodium salt, trihydrate, Reduced NB0642-50mg 50mg 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
N-(1-Naphthyl)-ethylenediamine dihydrochloride NB0650-10G 10g 17,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Nicotinamide NB0659-250G 250gr 19,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Nicotinamide - نیکوتینامید NB0659-50g 50g 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Nicotinic acid (NIACIN) NB0660-250g 250gr 19,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Nicotinic acid (NIACIN NB0660-50g - 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
1-Naphthaleneacetic acid potassium salt - NB0730.100G - 32,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
-Naphthoxyacetic acid NB0731-100G 100gr 12,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Nalidixic acid .SIZE.1G ND0363-1g - 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Nalidixic acid .SIZE.5G - - ND0363-5g - 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
1-Nitro-2-naphthol-3,6 ND1226-25G 25G 12,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
-45-9Nonidet P-40 (NP-40) NDB0385-100ML 100ml 15,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Orange II O14Z25-25G 25gr 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Orange G, sodium salt OB0674-1g - 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Orange G, sodium salt OB0674-25G 25gr 14,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Oxacillin, sodium salt OB0677-1g - 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Oxacillin, sodium salt OB0677-5g - 16,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Ornithine, monohydrochloride OB7771-5g - 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Oxalic acid. dihydrate - اسید اگزالیک 2 آبه OD0400-250g 250g 11,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Polymyxin B sulfate P0319-1mu - 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Polymyxin B sulfate P0319-5mu - 32,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Pyronin B P0724-5G 5gr 19,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
pH Standard solution pH11.0 P2311-100ML 100ml 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Polygalacturonic acid 85% 25gr Sigma P3889-25g 25g 95,000,000 Sigma - سیگما افزودن به سبد خرید
Polygalacturonic acid 85% 5gr Sigma P3889-5g 5g 22,000,000 Sigma - سیگما افزودن به سبد خرید
Penicillin G, sodium salt PB0135-100G 100gr 36,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Penicillin G, sodium salt.SIZE.25G PB0135-25g 25gr 13,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Penicillin G, sodium salt.SIZE.5G - - PB0135-5g 5g 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Pepsin 1: 3000 PB0411-100G 100gr 25,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Pepsin 1: 3000 PB0411-25g 25g 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Pepsin 1: 3000 PB0411-500G - 125,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Phenol red PB0420-1g 1g 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Phenol red PB0420-5G 5g 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Phenylalanine.SIZE.100G PB0422-100G 100gr 22,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Phenylalanine.SIZE.25G PB0422-25g - 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Phenylalanine.SIZE.500G PB0422-500g 500g 90,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
PMSF PB0425-1g 1g 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
PEG4000.SIZE.500G PB0431 500gr 13,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
PEG4000.SIZE.100G PB0431-100g - 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
PEG 8000 .SIZE.100G - - PB0433-100g 100gr 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
PVP-40 (Polyvinylpyrrolidone) PB0436-250g 250gr 19,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ponceau S PB0437-25G 25gr 13,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ponceau S PB0437-5g 5g 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Potassium hydroxide PB0441 500gr 11,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Potassium hydroxide PB0441-100G 100g 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Potassium iodide.SIZE.250G PB0443 250g 45,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Potassium iodide.SIZE.50G - یدید پتاسیم PB0443-50gr 50gr 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Potassium Phosphat,Monobasic -50G PB0445-50g - 2,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Potassium phosphate, dibasic, anhydrous PB0447-500G 500gr 17,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Pancreatin-8.0 PB0681-100G 100g 23,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Pancreatin-8.0 PB0681-25g - 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Phytagel-25g PB0714-25g - 29,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Phytagel PB0714-50G 50G 54,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Phytagel-5g PB0714-5g - 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
PIPES, free acid-25g PB0719-25g - 11,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Pluronic F-127 PB0750-100g 100G 42,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Pluronic F-127 PB0750-25g 25g 15,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Potassium sulfate, anhydrous PB0782-100g - 5,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Potassium sulfate, anhydrous PB0782-500G 500G 19,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Proline PB0923-100G 100gr 17,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Proline PB0923-250g 250g 35,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Proline PB0923-25g - 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Proline PB0923-5g - 1,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
POPSO, disodium salt PB4959-25G 25G 24,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
POPSO, free acid PB4979-25G 25G 13,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Potassium sulfite PB6688-500G 500gr 18,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Pyrogallol ( 1,2,3-Trihydroxybenzene).SIZE.25G PC6880-25g - 11,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
10x Taq Buffer (MgCl2)1.5ml PCRB16-1.5ml 1.5ml 1,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
10x Taq Buffer (NH4)2SO4.SIZE.1.5ml PCRB55-1.5ML 1,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
10xTaq Buffer.SIZE.1.5ml PCRB60-1.5ml 1.5ml 1,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Potassium nitrate-500g PD0444-500g - 12,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Phosphotungstic acid hydrate-25gr PD1241 25gr 14,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Proflavine hydrochloride PN1227-25G 25G 25,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Blotting Paper, 10x15cm, 100 SHEETS PP3322 - 49,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Blotting Paper, 20X20cm, 100 Sheets PP3324-1PK 100units 75,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Potassium oxalate, monohydrate PT0774-500G 500G 25,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Quinine hemisulfate salt monohydrate QB0802-25G 25G 19,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Quinine sulfate, dihydrate QB0803-5g 5G 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Hs_ALPL_1_SG QuantiTect Primer Assay (200) Qiagen - پرایمر اختصاصی ALP QT00012957 Pack 49,500,000 Qiagen - کیاژن افزودن به سبد خرید
Hs_SPARC_1_SG QuantiTect Primer Assay (200) Qiagen - پرایمر اختصاصی SPARC QT00018620 Pack 49,500,000 Qiagen - کیاژن افزودن به سبد خرید
Hs-RB1-1-SG QuantiTect primer assay (200)Qiagen - پرایمر اختصاصی RB1 QT00066899 Pack 49,500,000 Qiagen - کیاژن افزودن به سبد خرید
Hs_BGLAP_1_SG QuantiTect Primer Assay (200) Qiagen - پرایمر اختصاصی BGLAP QT00232771 Pack 49,500,000 Qiagen - کیاژن افزودن به سبد خرید
Hs_SPP1_1_SG QuantiTect Primer Assay (200) Qiagen - پرایمر اختصاصی SPP1 QT01008798 Pack 49,500,000 Qiagen - کیاژن افزودن به سبد خرید
5-Well Centrifuge Tube Box (10cc) R006-G Pack 1,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
5-Well Centrifuge Tube Box R007-G Pack 1,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Mgcl2 PCR-Grade 50mM-1.25ml R01050-0125 1.25ml 450,000 Aminsan - امینسان افزودن به سبد خرید
MgSO4 PCR-Grade 100mM R02100-0125 1.25ml 450,000 Aminsan - امینسان افزودن به سبد خرید
Rosaniline chloride R2770-25G 25gr 11,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
80COVER ONLY-WELL ONE SIDE NATURAL R567-C Pack 1,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
96COVER ONLY-WELL REVERSIBLE, NATURAL R577-C.SIZE.1 Pack 1,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Rubidium chloride-5g RB0668-5g - 19,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ribostamycin sulfate salt RB0807-5G 5gr 13,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Rifampicin RB0808-1G 1g 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Rifampicin RB0808-25G 25g 41,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Rifampicin RB0808-5G - 12,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Recombinant Glial Cell-derived Neurotrophic Factor RC218-25.SIZE.2UG - 29,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Riboflavin 25g - - RD0470-25g 25g 12,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Riboflavin 5g RD0470-5g 5g 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium sulfate, anhydrate RD0489-250g 250g 5,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium sulfate, anhydrate RD0489-500G 500G 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
PrimeScript RT reagent Kit (PRT) 20 test RR037Q 20 react 8,950,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید
Premix Ex Taq TM Probe qPCR 40rxns - مسترمیکس پروب Real time PCR TaqMan RR390Q 1ml 59,500,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید
SYBR Premix Ex Taq2 (Tli Plus) 40T RR820Q 1ml 68,000,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید
DNA,RNA-EZ E1 (RNA-Be-Locked) RT4171-25ML 25ML 19,800,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
رک میکروتیوب0.2درب لولایی رک153خانه- Globall Roll Rack0.2 - 1,950,000 Global Roll افزودن به سبد خرید
STANDARD GLASS CELL WITH LID,45 X 12.5 X 7.5 MM, INSIDE WIDT S003-G Pack 10,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sudan black B S0593-5G 5gr 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
STANDARD GLASS FLUOROMETER CELL WITH LID S204-G Pack 15,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
YNB, WO AMINO ACIDS.SIZE.100G S507-100G 100gr 39,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium acetate, trihydrate SB0481-500G 500g 11,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium bicarbonate SB0482-250g 250g 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium bicarbonate SB0482-500gr 500g 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Streptomycin sulfate .SIZE.50G SB0494 50gr 12,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Streptomycin sulfate .SIZE.100G SB0494-100g - 25,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Streptomycin sulfate .SIZE.250G SB0494-250g 250g 49,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Streptomycin sulfate-5G SB0494-5g 5g 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
5-Sulfosalicylic acid, dihydrate SB0610.SIZE.250G 250gr 25,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Salicylic acid-100g SB0817-100g - 23,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Salicylic acid-250g SB0817-250g 250gr 46,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium oxalate-250g SB0829-250g - 22,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium bromide SB0837-250G 250gr 13,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium butyrate SB0838-5G 5gr 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium cholate, hydrate SB0841-100g 100g 108,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium cholate, hydrate SB0841-25G 25gr 28,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Cromolyn sodium salt SB0843-5G 5G 13,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium diphenylamine-4-sulfonate SB0847-10g - 21,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium diphenylamine-4-sulfonate SB0847-25g - 43,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium diphenylamine-4-sulfonate SB0847-5g - 13,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium salicylate SB0885-250G 250G 11,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium thiocyanate.SIZE.250G SB0897 250gr 12,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sorbic acid SB0899-100g 100g 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Spectinomycin dihydrochloride SB0901-1g 1g 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Spectinomycin dihydrochloride SB0901.SIZE.5G 5gr 21,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Spermine tetrahydrochloride SB0902-1G 1gr 19,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Starch soluble - نشاسته SB0904-500G 500gr 18,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sudan IV (sudan Red 4 SB0914-25G 25G 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sulfur sublimed SB0917-250G 250gr 19,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Serine SB1479-25G 25gr 11,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید