خدمات

bioservices/d06bb_Untitled4.png

Antibody Production - تولید آنتی بادی

bioservices/5bd8f_Gene-Splash-page-banner_V3.jpg

Gene Synthesis - سنتز ژن

bioservices/7560e_سنتز_پرایمر.png

Oligo Synthesis - سنتز پرایمر (شامل الیگو)

bioservices/1eedf_Untitled1.png

Peptide Synthesis - سنتز پپتید

bioservices/e63fd_Untitled3.png

Protein Production - سنتز پروتئین