برندها

Abnova - ابنووا

آنتی بادی های مونوکلونال و پلی کلونال و محصولات مرتبط، کیت های الایزا و مارکرهای فلوئورسانت

Altin - آلتین

خدمات و مشاوره  مالی و حسابداری و مدیریتی ، بازرگانی داخلی و خارجی و امور تبلیغاتی ...

Aminsan - امینسان

تولید محصولات زیستی و مواد بیوشیمیایی و انواع محلول و بافرهای آزمایشگاهی و بافرهای الکتروفورز، پروتئین   و معرف ها و انواع ضدعفونی کننده ها ،انواع کیت سنجش مواد شیمیایی ، بسته بندی مواد شیمیایی، آزمایشگاهی و آموزشی

Biobasic - بایوبیسیک

مواد شیمیایی و بیوشیمیایی، کیت های بیولوژی ملکولی، لوازم مصرفی یکبار مصرف و سرویس های بیولوژی ملکولی شامل سنتز پرایمر

Farnood - فرنود

محصولات غذایی طبیعی وفراورده های پروبیوتیک، شیرینی و شکلات ، نوشیدنی های سلامت محور، گیاهان دارویی و ادویه جات ، میوه و خشکبارخشک و ارگانیک، اسانس و روغن های طبیعی

Molekula - مولکولا

مواد شیمیایی و بیوشیمیایی و مواد اولیه ساخت دارو

Sadra - صدرا

کشاورزی ، دامی ، نهاده های دامی و مکمل های خوراکی ، دارویی دام و طیور

TaKaRa - تاکارا

بیولوژی سلولی و ملکولی و بیوتکنولوژی